Prvi dan šole / first day of school

Prvi dan šole za prvorojenca je poseben dan tudi za nas starše. Je gotovo neka prelomnica, saj smo se usedli na dolg tobogan izobraževanja iz katerega bo izstopil šele v službi. Kakorkoli si govorimo, da je šola otrokova stvar, smo del te zgodbe tudi starši, ki dihamo z otrokom in mu želimo le najboljše v življenju. Danes pravi, da bo hodil samo v eno šolo in da bo smetar po poklicu. Torej mu želim, da bi se v tej šoli dobro počutil, ostal radoveden in spoznaval veliko novih zanimivih stvari. Prvi dan je bil lep, naj bodo takšni tudi ostali :) Hvala OŠ Alojzija Šuštarja za tak sprejem.

First day of school for your first born is special for the parents as well. It is definitely a start of a new era. We went along on a big ride that will end when the child starts to work. We say that school is the child’s thing, but as caring parents we feel with the child and try to help just right amount. Today he says  he will attend just one school and be a garbage man (and live with his parents :) ) I only wish he will feel happy in this school, stay curious and learn many interesting things. It was a great first day. Hopefully the others follow the same way :) Thank you OŠ Alojzija Šuštarja for a nice welcome.

Od doma /frome home

V novi šoli /at the new school

OŠ Alojzija Šuštarja

OŠ Alojzija Šuštarja

Šolske torbice / school bags

Šolske torbice / school bags

Blagoslov / blessing

Šolske torbice / school bags

Ergobag

Ergobag

Ježek za prvi dan / First day cake

Igrišče / playground

Using Format